Μενού 25ης Μαρτίου!

Ανακαλύψτε όλες τις υπέροχες γεύσεις στον Κάνδαυλο!

Δείτε όλο το φυλλάδιο με το εορταστικό μας μενού πατώντας πάνω στις εικόνες!

Κάνδαυλος 25η Μαρτίου
Κάνδαυλος 25η Μαρτίου 2